Materiały techniczne

KONTROLERY

Karta katalogowa Dokumentacja techniczna Instrukcja Deklaracja zgodności
EE12 Noder KK-EE12_ver1.2 Noder DTR-EE12_ver1.2 Noder I-EE12-EWE4-Instrukcja uruchomieniowo-konfiguracyjna_ver1.3

Noder I-EE12-EWE4-Instrukcja Operatora Kontroli Dostępu_ver1.6

Deklaracja zgodności
EWE4 Noder KK-EWE4_ver1.2 Noder DTR-EWE4_ver1.2

 

CZYTNIKI

Karta katalogowa Dokumentacja techniczna Deklaracja zgodności
MD-R(W) Noder KK-MD-R(W)_ver1.4 Noder DTR-MD-R(W)_ver1.2 Deklaracja zgodności
MDK-R Noder KK-MDK-R_ver1.2
MD-USB Noder KK-MD-USB_ver1.2

 

MODUŁY

Karta katalogowa Dokumentacja techniczna Deklaracja zgodności
IO16RS Noder KK-IO16RS_ver1.2 Noder DTR-IO16RS_ver1.2 Deklaracja zgodności