...

Informacja dla Akcjonariuszy

Wezwanie do złożenia dokumentów w Spółce

30.09.2020 Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Noder Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-513) pod adresem ul. Olszańska 5H, NIP: 6751713494, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000826018 (Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, […]