Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

(art. 14 RODO)

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest NODER S.A. z siedzibą w Krakowie (31-513) przy ul. Olszańskiej 5H, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000826018

Dane kontaktowe administratora

adres siedziby: ul. Olszańska 5H, 31-513 Kraków

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i zapewnienia należytej współpracy gospodarczej Administratora z podmiotem, u którego są Państwo zatrudnieni.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), co oznacza że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora oraz zatrudniającego Państwa podmiotu, jakim jest ich wzajemna współpraca gospodarcza.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 1. imię i nazwisko,
 2. stanowisko i miejsce pracy,
 3. adres e-mail,
 4. numer telefonu.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że wymagać tego będzie należyte wykonanie umowy łączącej Administratora oraz podmiot Państwa zatrudniający w oparciu o którą Strony te prowadzą współpracę gospodarczą.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres współpracy administratora oraz podmiotu zatrudniającego Państwa, jednak nie dłużej niż do czasu ustania Państwa zatrudnienia u tego podmiotu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Waszego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej skargę taką można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na następujący adres:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 86

Źródło pochodzenia danych osobowych

Państwa dane osobowe Administrator uzyskał od podmiotu u którego jesteście Państwo zatrudnieni lub bezpośrednio z jego strony internetowej.

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych

Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Polityka Plików Cookie

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony Noder S.A. z siedzibą pod adresem ul. Olszańska 5H, 31-513 Kraków.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 10. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 12. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 13. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 14. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 15. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 16. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 17. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 18. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.