Nowość! Wizualizacja zajętości parkingu

Stworzyliśmy system wizualizacji zajętości miejsc parkingowych, który bazuje na zintegrowanych sensorach ultradźwiękowych wraz z sygnalizacją wizualną. Sensory zamontowane nad każdym z miejsc parkingowych umożliwiają jednoznaczne stwierdzenie obecności pojazdu oraz informowanie o stanie danego miejsca parkingowego czy jest wolne, zajęte, zarezerwowane dla gościa lub jest przeznaczone tylko dla osób niepełnosprawnych. Całość jest prezentowana i zarządzana w formie graficznej na wizualizacji zintegrowanych systemów bezpieczeństwa i kontroli dostępu Noder.

Wizualizacja systemu zajętości miejsc Noder

Broszura [en]: Noder Parking space occupancy detection system [en]