Kontakt

DANE REJESTROWE:Noder S.A.
ul. Olszańska 5H
31-513 Kraków
NIP 6751713494
REGON 384284557
KRS 0000826018

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 400 000 zł

DYSTRYBUCJA W POLSCE:Nuuxe Radioton Sp. z o.o.
tel. 12 393 58 00

JAK DO NAS DOJECHAĆ?
>
FORMULARZ KONTAKTOWY: