KONTAKT

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Dane kontaktowe

NODER Spółka Akcyjna
ul. Olszańska 5H, 31-513 Kraków


NIP 6751713494
REGON 384284557
KRS 0000826018
BDO 000520803
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 400 000,00 PLN.

Rachunek bankowy

Santander Bank Polska S.A.
PL66-10902053-0000000143280345 | SWIFT WBKPPLPP

Wsparcie techniczne

Kontakt bezpośredni

Rafał Gwoździowski

tel. +48 508 620 385

Scroll to Top