...

System zajętości miejsc parkingowych NODER Parking

SYSTEM ZAJĘTOŚCI MIEJSC PARKINGOWYCH – CHARAKTERYSTYKA

System zajętości miejsc parkingowych NODER bazuje na sensorach ultradźwiękowych zintegrowanych z sygnalizacją wizualną LED oraz kontrolerach IP. Czujki, które zostaną zamontowane nad każdym z miejsc parkingowych umożliwiają jednoznaczne stwierdzenie obecności danego pojazdu, a także na bieżące informowanie o stanie danego miejsca parkingowego (wolne, zajęte, zarezerwowane dla gościa, dla niepełnosprawnych, itp.) bezpośrednio na czujniku oraz dla właściciela lub operatora parkingu poprzez system wizualizacji. To jak wygląda przykładowa mapa parkingu prezentuje grafika poniżej.

System zajętości miejsc parkingowych wizualizacja rozwiązania

 


NODER Parking logo ciemne Sprawdź pozostałe elementy systemu wizualizacji zajętości parkingu NODER Parking:


Czujnik wykorzystuje technologię ultradźwiękową do wykrywania stanu miejsca parkingowego, a następnie steruje odpowiednio diodę LED, aby wyświetlić właściwy kolor i poinformować kierowcę, gdzie znajduje się wolne miejsce parkingowe. Koncentratory łączące sensory posiadają cztery niezależne magistrale komunikacyjne RS-485. Kontroler umożliwia wymianę danych z sensorami bezpośrednio z systemu zarządzającego poprzez protokół TCP/IP. 

System wizualizacji zajętości parkingu schemat

SYSTEM ZAJĘTOŚCI MIEJSC PARKINGOWYCH NODER – FUNKCJONALNOŚCI

  • stałego oznaczenia miejsc dla niepełnosprawnych kolorem niebieskim
  • wyświetlania ilości wolnych miejsc postojowych na tablicach LED RGB
  • wyświetlania ilości wolnych/zajętych i statystyk zajętości miejsc postojowych w oprogramowaniu zarządzającym
  • nadania dowolnej treści na tablicach LED
  • automatycznego wyświetlania predefiniowanych komunikatów alarmowych na wszystkich tablicach LED
  • integracji zewnętrznego systemu awizacji gości (np. po Rest API)
  • blokowania miejsc postojowych (np. wg harmonogramu lub na określony czas)  i alarmowania ochrony w przypadku zaparkowania pojazdu

System detekcji zajętości miejsc parkingowych współpracuje z systemem kontroli dostępu NODER oraz systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych i tablic ledowych. Tym samym m.in umożliwiając m.in:

  • Przy wjeździe na parking wyświetlenie na tablicach LED LDO-1 numeru miejsca parkingowego zarezerwowanego dla użytkownika kontroli dostępu, a rozpoznanego z analityki wideo LPR
  • Wyświetlanie na tablicach LED liczby wolnych miejsc na parkingu / dla danej firmy / grupy uprawnień z systemu kontroli dostępu
  • Blokowanie wjazdu na parking w przypadku, gdy został wyczerpany limit pojazdów dla danej firmy lub grupy uprawnień wraz z informowaniem na tablicach LED o tym fakcie, aby nie następował wjazd następnych pojazdów.

Aby ułatwić obliczenia dotyczące zapotrzebowania prądowego dla systemu parkingowego przygotowaliśmy kalkulator doboru odpowiedniej wielkości akumulatorów do projektowanego systemu zajętości miejsc parkingowych.

Poszukujesz więcej informacji o systemie zajętości miejsc parkingowych wypełnij poniższy formularz kontaktowy: