SYSTEM ZAJĘTOŚCI MIEJSC PARKINGOWYCH NODER PARKING

System zajętości miejsc parkingowych NODER Parking bazuje na sensorach ultradźwiękowych zintegrowanych z sygnalizacją wizualną LED oraz kontrolerach IP. Czujki, które zostaną zamontowane nad każdym z miejsc parkingowych umożliwiają jednoznaczne stwierdzenie obecności pojazdu, a także na bieżące informowanie o stanie danego miejsca parkingowego (wolne, zajęte, zarezerwowane dla gościa, dla niepełnosprawnych, itp.) bezpośrednio na czujniku oraz dla właściciela lub operatora parkingu poprzez system wizualizacji. To jak wygląda przykładowa mapa parkingu prezentuje grafika poniżej.

NODER Parking przykładowa wizualizacja

Miejsce parkingowe nie jest zajęte.

1 of 8

Miejsce parkingowe jest zajęte.

2 of 8

Miejsce parkingowe jest zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych i nie jest zajęte.

3 of 8

Miejsce parkingowe jest zarezerwowane dla gości (lub do innych celów) i nie jest zajęte.

4 of 8
ikona kontrolera czujek

Interaktywna ikona przedstawia aktualny stan kontrolera czujek podłączonego do systemu wizualizacji i zarządzania parkingiem.

5 of 8
ikona linii czujek nr 1

Interaktywna ikona przedstawia aktualny stan  linii RS485 czujek podłączonych do kontrolera czujek.

6 of 8
ikona linii czujek nr 2

Interaktywna ikona przedstawia aktualny stan  linii RS485 czujek podłączonych do kontrolera czujek.

7 of 8
ikona linii czujek nr 3

Interaktywna ikona przedstawia aktualny stan  linii RS485 czujek podłączonych do kontrolera czujek.

8 of 8

CHARAKTERYSTYKA

Czujnik wykorzystuje technologię ultradźwiękową do wykrywania stanu miejsca parkingowego, a następnie steruje odpowiednio diodę LED, aby wyświetlić właściwy kolor i poinformować kierowcę, gdzie znajduje się wolne miejsce parkingowe. Koncentratory łączące sensory posiadają cztery niezależne magistrale komunikacyjne RS-485. Kontroler umożliwia wymianę danych z sensorami bezpośrednio z systemu zarządzającego poprzez protokół TCP/IP.
NODER Parking schemat

możLIWOŚCI SYSTEMU

  • wyświetlanie ilości wolnych miejsc postojowych na tablicach LED RGB,
  • wyświetlanie ilości wolnych/zajętych i statystyk zajętości miejsc postojowych w oprogramowaniu zarządzającym,
  • nadanie dowolnej treści na tablicach LED,
  • stałe oznaczenie miejsc dla niepełnosprawnych kolorem niebieskim,
  • automatyczne wyświetlanie predefiniowanych komunikatów alarmowych na wszystkich tablicach LED,
  • integracja zewnętrznego systemu awizacji gości (np. po Rest API),
  • blokowanie miejsc postojowych (np. wg harmonogramu lub na określony czas) i alarmowania ochrony w przypadku zaparkowania pojazdu.
  • przy wjeździe na parking wyświetlenie na tablicach LED LDO-1 numeru miejsca parkingowego zarezerwowanego dla użytkownika kontroli dostępu, a rozpoznanego z analityki wideo LPR.
  • wyświetlanie na tablicach LED liczby wolnych miejsc na parkingu / dla danej firmy / grupy uprawnień z systemu kontroli dostępu,
  • blokowanie wjazdu na parking w przypadku, gdy został wyczerpany limit pojazdów dla danej firmy lub grupy uprawnień wraz z informowaniem na tablicach LED o tym fakcie, aby nie następował wjazd następnych pojazdów.
NODER Parking logo ciemne

Sprawdź wszystkie elementy systemu wizualizacji zajętości parkingu NODER Parking:​

Scroll to Top