Szpitale

Każdy nowoczesny budynek jak również nowo powstający szpital nie potrzebuje kontroli dostępu jako takiej, potrzebuje on rozwiązania spełniającego konkretne wymogi. Rozwiązania nowoczesnego o wysokim standardzie bezpieczeństwa, które będzie można szybko dostosować do zmieniających się potrzeb. Współcześnie nowoczesne systemy kontroli dostępu to już nie tylko kontrolery, czytniki i karty. To przede wszystkim złożony system w oparciu o sieć strukturalną z odpowiednim stopniem szyfrowania komunikacji serwer-kontroler-czytnik-karta, integracje z windami, systemami kadrowo-płacowymi oraz pozostałymi systemami bezpieczeństwa. Bez współdziałania tych wszystkich systemów w oparciu o system integrujący nie można mówić o systemie nie tylko nowoczesnym, ale także bezpiecznym.

System Kontroli Dostępu Noder działa w oparciu o platformę integrującą, która w pełni zarządza kontrolerami, czytnikami, oraz użytkownikami i raportowaniem. Jest ona przygotowana na spełnianie niestandardowych wymagań tym samym daje możliwość np. rozbudowy systemu o czytniki kodów paskowych i integracji z systemem kolejkowym w celu umożliwienia dostania się osób do strefy, do której dostęp jest zabezpieczony systemem KD.

 

 

Funkcjonalności:

 • Jeden, przejrzysty interfejs wszystkich systemów bezpieczeństwa umożliwiający szybką reakcję przez pracowników ochrony.
 • Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa oraz centralne nadawanie uprawnień przez administratorów systemu. Wspólna baza użytkowników dla wszystkich systemów bezpieczeństwa.
 • Bardzo duża szybkość działania i wysokie bezpieczeństwo, np. brak możliwości przypisania nieautoryzowanych kart do systemu.
 • Niezależne nadawanie uprawnień dla pracowników oraz pracowników firm trzecich wraz z automatycznym raportowaniem
 • Możliwość raportowania wg. przejścia, strefy (np. ruch w obrębie piętra, oddziału, poradni, itp)
 • Korelacja zdarzeń pomiędzy systemami zintegrowanymi oraz CCTV
 • Szyfrowanie komunikacji serwer-klient, kontroler-czytnik
 • Bezpieczny standard kart zbliżeniowych
 • Zarządzanie i raportowanie obchodu terenu przez ochronę
 • Współpraca z dowolnym systemem RCP i kadrowo-płacowym
 • Możliwość scalenia różnych systemów kontroli dostępu w jeden system.
 • Integracja i połączenie z systemem kolejkowym
 • windy